Conditii legale

Condiţiile noastre generale de vânzare sunt supuse legilor din România şi se completează cu dispoziţiile Codului Civil şi ale Codului Comercial. Toate eventualele litigii legate de relaţiile comerciale existente între dumneavoastră şi noi vor fi soluționate de insțantele de judecată competente din Oradea.